ТурАгенція твого міста! UkraineТурАгенція твого міста! Ukraine
Forgot password?

ФОП ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

ЄДРПОУ 3304107468

КБ «ПРИВАТБАНК» Р/Р UA773515330000026007052243569

Призначення платежу: за туристичні послуги

Найкраща турагенція в Харкові на вул. Отакара Яроша, буд. 27

працюємо ЩОДЕННО з 09.00 до 20.00

(за попереднім записом можемо затриматися або прийти раніше)

МИ ЛЮБИМО СВОЮ РОБОТУ;)

ДОГОВІР № {doc-number}
на туристичне обслуговування 

м. Харків    {doc-date} р.

ТУРОПЕРАТОР, від імені, за рахунок та за дорученням якого на підставі агентського договору діє ФОП Ткаченко Тетяна Сергіївна (3304107468), в особі Ткаченко Тетяна Сергіївна, що діє на підставі Виписки з ЄДР, надалі ТУРАГЕНТ, з одного боку та

{tourist-full-name}, надалі – ЗАМОВНИК, з іншого боку, керуючись ст. ст. 901-907 ЦК України, ст. ст. 295-305 ГК України, ст. ст. 19-24 Закону України «Про туризм», іншими нормативними актами, що регулюють відносини у сфері туристичної діяльності і надання послуг, та відповідно до ч. 2 ст. 628 ЦК України уклали цей змішаний Договір на туристичне обслуговування (надалі за текстом – «Договір») про наступне:

Визначення термінів:
Договір (цей Договір) — домовленість між Замовником та Туроператором через Турагента про туристичне обслуговування, укладається шляхом Оферти та оплати (Акцепту) з посиланням на номер цього Договору.
Оферта (пропозиція) — публікація (розміщення) або направлення тексту цього Договору засобами зв’язку є публічною пропозицією, адресованою Замовнику з метою надання видів послуг, визначених цим Договором (стаття 641 Цивільного кодексу України).
Акцепт (прийняття пропозиції) – відповідь на Оферту шляхом переходу за посиланням, яке було надіслано засобами електронного зв’язку, надання своїх паспортних даних та номера мобільного телефону та/або оплата у відповідності до умов цього Договору та/або вчинення дій, зазначених у пункті 10.14. цього Договору. Акцепт Оферти створює цей Договір. (стаття 642 Цивільного кодексу України)..
Турагент, Туроператор, Турпродукт, Турист — в даному договорі розуміються у значенні, викладеному в Законі України «Про туризм». Далі по Договору термін «ТУРИСТ» означає всіх туристів, яким надаються туристичні послуги за цим Договором, та які вказані в ЗАЯВЦІ.
Ваучер – форма письмового договору на туристичне або на екскурсійне обслуговування.
Візова підтримка — консультації та послуги з підготовки документів до посольства/консульства/міграційної служби (не входить до складу турпродукту).
Заявка – Додаток № 1 до цього Договору, в якому зазначені туристичні послуги, та який направляється ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА для подальшого підтвердження (або не підтвердження) цих туристичних послуг.
Вартість туристичних послуг (SPO на сайті ТУРОПЕРАТОРА) – вартість всіх туристичних послуг, які надає за цим Договором ТУРОПЕРАТОР, та які зазначені ЗАМОВНИКОМ в ЗАЯВЦІ, а також послуги з бронювання та підбору туру і надання інформації щодо турів, які ЗАМОВНИКУ надає ТУРАГЕНТ.
Транзитні кошти – грошові кошти, що сплачені ЗАМОВНИКОМ ТУРОПЕРАТОРУ через  ТУРАГЕНТА, які не є доходом та власністю  ТУРАГЕНТА.
Підтвердження Заявки (акцепт) – підтвердження ТУРОПЕРАТОРОМ Заявки, про яке він інформує ЗАМОВНИКА через  ТУРАГЕНТА, які в свою чергу отримують це підтвердження на сайті ТУРОПЕРАТОРА, або електронними, факсимільними чи поштовими засобами зв’язку.
Ануляція туристичних послуг – зроблена ЗАМОВНИКОМ через ТУРАГЕНТА письмова відмова від туристичних послуг (або їх частини) за цим Договором.
Зміна Заявки – ануляція попереднього Договору на туристичне обслуговування, та оформлення нового, що має відмінність від раніше оформленого Договору на туристичне обслуговування.
Рекламація – це претензія, яка пред’являється ЗАМОВНИКОМ ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА у зв’язку з невідповідністю якості наданих туристичних послуг умовам цього Договору.
Комерційний курс Туроператора – грошовий еквівалент євро або долара (в залежності від країни подорожі) до гривні України, що встановлений ТУРОПЕРАТОРОМ та застосовується при визначенні суми сплати туристичного продукту, який належить ТУРОПЕРАТОРУ.

  1. Предмет  Договору.

1.1.1.    ТУРОПЕРАТОР відповідно до заявки, поданої ЗАМОВНИКОМ через ТУРАГЕНТА (надалі – ЗАЯВКА, Додаток № 1 до цього Договору), за плату зобов’язується забезпечити надання ЗАМОВНИКУ та/або ТУРИСТАМ туристичні послуги (туристичний продукт, Турпродукт). До вартості туристичних послуг за цим Договором також входять послуги з бронювання та підбору туру і надання інформації щодо турів (надалі  Послуги бронювання), які ТУРАГЕНТ надає ЗАМОВНИКУ. ЗАМОВНИКУ також можуть додатково надаватись послуги з формування замовлення та реєстрації для проведення медичних діагностичних лабораторних досліджень біологічного матеріалу ТУРИСТІВ на SARSCoV-2 «Виявлення РНК COVID-19 методом ПЛР».
1.1.2.    ЗАМОВНИК замовляє туристичне обслуговування ТУРИСТІВ вказаних в ЗАЯВЦІ, діючи від свого імені, а також від імені всіх інших туристів, для яких замовляються туристичні послуги за цим Договором, маючи належні повноваження для підписання цього Договору від їх імені. ЗАМОВНИК також виступає поручителем щодо виконання зобов’язань Туристами згідно цього Договору.
1.2.    ЗАЯВКА оформлюється Додатком №1 в 2-х примірниках та є невід’ємною частиною даного Договору.

1.3. За умовами даного Договору, ТУРОПЕРАТОР через ТУРАГЕНТА погоджує із ТУРИСТОМ істотні умови Договору про туристичне обслуговування та заповнює Заявку бронювання у двох екземплярах або користується системою онлайн бронювання.

1.4. Заявка на бронювання заповнюється в обов’язковому порядку повністю.

1.5. Заявка бронювання або онлайн бронювання в даному випадку вважається безвідкличною офертою ТУРИСТА, тобто пропозицією укладення договору.

 

  1. Обов’язки  сторін.

2.1. ТУРОПЕРАТОР зобов’язується:
2.1.1. Надати ЗАМОВНИКУ через ТУРАГЕНТА інформацію, передбачену чинним законодавством України.
2.1.2. Забезпечити бронювання та надання  туристичних послуг відповідно до ЗАЯВКИ.
2.1.3. Оформити та передати через ТУРАГЕНТА ЗАМОВНИКУ або ТУРИСТАМ, всі необхідні для подорожі документи, відповідно до ЗАЯВКИ. Передача цих документів ЗАМОВНИКУ може також бути здійснена шляхом їх надсилання ЗАМОВНИКУ на його електронну пошту, або месенджер Viber, WhatsApp, Skype, Telegram та ін.
2.2.    КОЖНИЙ ТУРИСТ зобов’язується:
2.2.1. Своєчасно надати документи, необхідні  для оформлення поїздки (туру).
2.2.2. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правила в’їзду (виїзду) до країни тимчасового перебування (в тому числі максимальну кількість днів перебування на території країн Шенгенської зони протягом 180-денного періоду); не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування.
2.2.3. Не пізніше ніж за 3 години до часу вильоту (виїзду), якщо про інші строки не попередить ТУРАГЕНТ, прибути до аеропорту (або іншого місця відправлення, вказаного ТУРАГЕНТОМ), зареєструватися на рейс, та пройти митний і паспортний контроль. При перебуванні у турі дотримуватись вказівок гідів приймаючої сторони та повідомлень, розміщених в готелі на інформаційних стендах щодо часу вильоту (виїзду) рейсів та часу початку реєстрації.
2.2.4. Оплатити фактично понесені ТУРАГЕНТОМ, ТУРОПЕРАТОРОМ витрати у випадку відмови від даного Договору до початку поїздки згідно з пунктами 4.2-4.3 та 4.14 даного Договору.
2.2.5. Відшкодовувати у повному розмірі збитки та/або шкоду, заподіяні ТУРАГЕНТУ, ТУРОПЕРАТОРУ неправомірними діями або бездіяльністю ТУРИСТА.
2.2.6. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування.
2.2.7. Оплатити вартість в’їзної візи (дозволу) при проходженні паспортного контролю відповідно до законодавства країни, віза на в’їзд до якої повинна бути оформлена.
2.2.8. При відмові від цього Договору повернути ТУРАГЕНТУ ваучер, страховий поліс та інші документі, які надають право ТУРИСТУ на отримання туристичних послуг.
2.2.9. При відмові здійснити заплановану подорож/тур, незалежно від причин, якщо для здійснення подорожі/туру туристу було відкрито візу консульською установою, надати ТУРОПЕРАТОРУ через  ТУРАГЕНТА паспорти туристів для передачі в консульську установу з метою ануляції цих віз, в термін не більший ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту, коли ТУРИСТУ стало відомо про відмову останнім від подорожі, або з першого дня подорожі/туру, якими турист не скористався.
2.2.10. Після закінчення подорожі упродовж 15 днів з моменту повернення ТУРИСТА в Україну прибути до представництва держави, яке надало ТУРИСТУ туристичну візу, якщо така туристична віза була відкрита з умовою явки до такого представництва.
2.2.11. Виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.
2.2.12. У разі зміни Прізвища, здійснювати подорож лише за паспортом для виїзду за кордон, виданим на прізвище, яке має ТУРИСТ на момент підписання цього Договору.
2.3. ЗАМОВНИК зобов’язується:
2.3.1. Оплатити вартість туристичних послуг після підписання даного Договору у розмірі й порядку, визначених у розділі 6 цього Договору, при цьому враховується сума попередньої оплати, якщо така мала місце з урахуванням комерційного курсу Туроператора на момент оплати.
2.3.2. Нести відповідальність за дії та зобов’язання кожного ТУРИСТА у випадку порушення будь-яким з них умов цього Договору, в тому числі в частині розрахунків за туристичне обслуговування, при цьому відповідальність ЗАМОВНИКА є солідарною з кожним із ТУРИСТІВ.
2.3.3. Ознайомити всіх Туристів з умовами Договору та Додатків до нього, з всією необхідною інформацією що стосується Турпродукту та має бути передана Туристам.
2.3.4. У випадку відшкодування ТУРОПЕРАТОРОМ ТУРИСТУ документально підтверджених збитків згідно цього Договору, ЗАМОВНИК зобов’язаний отримати зазначене відшкодування та передати ТУРИСТУ.
2.3.5. Попередити всіх ТУРИСТІВ згідно цього Договору про те, що внаслідок зміни прізвища у будь-кого з ТУРИСТІВ, здійснення подорожі можливе лише за паспортом для виїзду за кордон, виданим на прізвище, яке має ТУРИСТ на момент підписання цього Договору.
2.3.6. Відстежувати Комерційний курс Туроператора та здійснювати розрахунок по Договору з урахуванням зміни цього курсу на дату фактичної оплати.

2.3.7. Знайомитись самостійно та ознайомити всіх ТУРИСТІВ з інформацією ТУРОПЕРАТОРА про програми та розцінки на кожний туристичний продукт, що надається через ТУРАГЕНТА ТУРИСТУ, а також інша інформація, що надається відповідно до умов цього Договору та Закону України «Про туризм», є невід’ємною умовою для виконання цього Договору та міститься на офіційному сайті ТУРОПЕРАТОРА.

2.4.ТУРОПЕРАТОР  має право на будь-які зміни тривалості, маршруту та інших параметрів туристичних послуг, що входять до складу Туристичного продукту за погодженням з ТУРИСТОМ. В разі, якщо це пов’язано з необхідністю гарантування безпеки Туриста, ТУРОПЕРАТОР через ТУРАГЕНТА має право в односторонньому порядку змінювати тривалість, маршрут та інші параметри туристичних послуг.

 

  1. Умови  компенсації  за  ненадані  послуги.

3.1. У випадку невиконання умов даного Договору  з боку ТУРОПЕРАТОРА ЗАМОВНИК має право вимагати повернення оплачених коштів за послуги (або їх частину), які ненадані у прямо пропорційному розмірі, за умови дотримання вимог п. 3.6. даного Договору.
3.2. У випадку відмови ТУРОПЕРАТОРА від виконання даного Договору ТУРИСТ має право на відшкодування підтверджених документально збитків, заподіяних внаслідок розірвання даного Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини ТУРИСТА. При цьому, відшкодуванню підлягають виключно збитки, які фактично було понесені. У будь-якому випадку, загальна сума виплат та відшкодування, ТУРОПЕРАТОРОМ на користь ТУРИСТА не може перевищувати вартість туристичного продукту.
3.3. У випадку невиїзду ТУРИСТА або відмови ТУРИСТУ у виїзді/в’їзді внаслідок неправильного оформлення згідно з вимогами законодавства України, або країни слідування, паспорта, проїзного документа дитини, дозвільних документів для виїзду дитини за кордон (в тому числі згоди другого з подружжя, довідки органів РАГСу тощо), інших документів у випадку їх потреби, або через неотримання чи відмову у видачі візи, або внаслідок тимчасового обмеження у виїзді за межі України на підставі рішення суду, ЗАМОВНИК та/або ТУРИСТ має право відмовитись від Договору за умови оплати ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА понесених ТУРОПЕРАТОРОМ витрат, пов’язаних з відмовою, у порядку й розмірах, що визначені в розділі 4 цього Договору.
3.4. У випадку настання страхового випадку претензії щодо компенсації фактично понесених витрат, пов’язаних із страховим випадком, ТУРИСТ повинен пред’являти в страхову компанію.
3.5. У випадку дострокового припинення ТУРИСТОМ терміну перебування в поїздці, та (або) невикористання замовлених послуг, з будь-яких причин, які не були пов’язані з неналежним наданням ТУРОПЕРАТОРОМ туристичних послуг за цим Договором, ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за такі дії ТУРИСТА та не здійснює компенсації.
3.6. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору, ТУРИСТ зобов’язаний повідомити ТУРОПЕРАТОРА безпосередньо або через ТУРАГЕНТА не пізніше 3-х днів з моменту їх виявлення.
3.7. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за обставини, які є поза його контролем та компетенцією, а саме: зміна деталей польоту, відміна або затримка рейсів, заміна готелю, зміна типу літака, втрата або пошкодження багажу, втрата особистих речей, послуги страхування, відмова у видачі в’їзної візи і таке інше. В такому випадку відповідальність несе та організація, яка надає відповідні послуги (авіаперевізник, страхова компанія, консульський відділ країни тимчасового перебування ТУРИСТІВ, тощо).
3.8. ТУРОПЕРАТОР має право відмовитися від виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором у випадку порушення ЗАМОВНИКОМ/ТУРИСТОМ вимог хоча б одного із переліку пунктів розділу 6 цього Договору. При цьому компенсації ТУРИСТУ/ЗАМОВНИКУ не проводяться, а ЗАМОВНИК зобов’язаний сплатити ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА вартість фактично здійснених ТУРОПЕРАТОРОМ витрат.
3.9. Будь-яка компенсація ТУРИСТАМ, на яку вони мають право згідно умов цього Договору, сплачується виключно ЗАМОВНИКУ, який в свою чергу зобов’язується передати цю компенсацію ТУРИСТАМ.

  1. Порядок відмови від Договору та відповідальність сторін.

4.1. ЗАМОВНИК має право відмовитись від виконання даного Договору до початку подорожі, в тому числі й від послуг за ним (зокрема через небажання ними скористатися, неотримання (відмову у видачі) візи тощо). Заява про ануляцію туристичних послуг за цим Договором приймається ТУРОПЕРАТОРОМ до виконання з дня її передачі в електронному вигляді шляхом надіслання на електронну адресу ТУРАГЕНТА, який в свою чергу передає її ТУРОПЕРАТОРУ. Зазначена Заява про ануляцію туристичних послуг за цим Договором може також бути подана ЗАМОВНИКОМ ТУРАГЕНТУ у письмовій формі для її подальшої передачі ТУРОПЕРАТОРУ.
4.2. У випадку несвоєчасної та/або неповної оплати вартості туристичних послуг, або у випадку зазначеної в п. 4.1 Договору відмови від даного Договору або його виконання, а також при зміні ЗАЯВКИ ЗАМОВНИК або ТУРИСТ зобов’язаний оплатити ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА фактично понесені ТУРОПЕРАТОРОМ витрати за послуги, надані ним до ануляції туристичних послуг, поданої у відповідності до п. 4.1 Договору. Розмір фактично здійснених ТУРОПЕРАТОРОМ витрат, пов’язаних з ануляцією туристичних послуг, може змінюватись і залежить від строків такої ануляції до початку туру, туристичного попиту на країну подорожування, сезону, маркетингових програм готелів і приймаючих туроператорів в країні подорожування, тарифів перевізників. Орієнтовний розмір таких витрат ТУРОПЕРАТОРА, пов’язаних з ануляцією туристичних послуг, які повинен сплатити ЗАМОВНИК або ТУРИСТ ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА, становить:
—    при ануляції туристичних послуг більше ніж за 21 день до початку туру – 70 відсотків вартості туристичних послуг (без урахування вартості квитків*);
—    при ануляції туристичних послуг від 21 до 15 днів до початку туру – 80 відсотків вартості туристичних послуг (без урахування вартості квитків*);
—    при ануляції туристичних послуг від 14 до 8 днів до початку туру – 90 відсотків вартості туристичних послуг (без урахування вартості квитків*);
—    при ануляції туристичних послуг від 7 до 1 дня до початку туру або в разі неявки на рейс – 100 відсотків вартості туристичних послуг (без урахування вартості квитків*);
* ЗАМОВНИК або ТУРИСТ в будь-якому випадку сплачує додатково вартість анульованих авіаквитків на чартерні та/або регулярні авіарейси (а також автобусні та залізничні рейси), які входять до складу туристичних послуг за цим Договором, відповідно до умов тарифу, що застосовується ТУРОПЕРАТОРОМ або перевізником.
У випадку збільшення розміру штрафів, виставлених ТУРОПЕРАТОРУ його партнерами (приймаючий туроператор, готелі, перевізник тощо) у зв’язку з ануляцією туристичних послуг за цим Договором, орієнтовний розмір фактично здійснених витрат ТУРОПЕРАТОРА, зазначений в цьому пункті, також збільшується. В цьому випадку ЗАМОВНИК або ТУРИСТ зобов’язаний відповідно до ч. 10 ст. 20 Закону України «Про туризм» сплатити ці фактично здійснені ТУРОПЕРАТОРОМ витрати в повному обсязі. Точний розмір таких здійснених витрат ТУРОПЕРАТОР повідомляє після ануляції туристичних послуг та отримання інформації від його партнерів, таких як готелів, авіаперевізників, компаній, які надають послуги трансферу аеропорт-готель-аеропорт.
В будь-якому разі, сума фактично здійснених ТУРОПЕРАТОРОМ витрат не може перевищувати загальної вартості послуг за цим Договором, зазначеної в п.6.1.1 цього Договору.
В разі, якщо розмір витрат ТУРОПЕРАТОРА менше або дорівнює сумі фактично сплачених ЗАМОВНИКОМ ТУРОПЕРАТОРУ грошових коштів за цим Договором, відшкодування ЗАМОВНИКОМ витрат ТУРОПЕРАТОРА здійснюється шляхом утримання останнім необхідної суми з фактично сплачених ЗАМОВНИКОМ коштів.

4.3. При ануляції туристичних послуг ЗАМОВНИКОМ та/або будь-яким з ТУРИСТІВ, якщо при цьому подорож починається у період Новорічних та Різдвяних свят (з 20 грудня відповідного року по 10 січня наступного), у період Травневих свят (з 26 квітня по 10 травня відповідного року) у періоди виставок, ярмарок, або  у період проведення на території країни подорожі, релігійних, етнічних, національних свят, спортивних змагань та інших заходів, що характеризується підвищеним попитом на туристичні послуги у такій країні в цей період, а також в разі, якщо туристичні послуги за цим Договором замовлені ЗАМОВНИКОМ на умовах раннього бронювання, розмір фактично здійснених витрат ТУРОПЕРАТОРА дорівнює повній вартості послуг, зазначених в п. 6.1.1. цього Договору.
4.4. ТУРИСТ несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій пiд час поїздки згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування, та зобов’язаний компенсувати ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА усі витрати, пов’язані з такими неправомірними вчинками.
4.5. Кожний ТУРИСТ та ЗАМОВНИК несуть солідарну відповідальність за Договором та вимоги про порушення Договору та/або про відповідальність та/або про додержання будь-яких обов’язків, в тому числі й про сплату коштів за Договором, можуть бути пред’явлені до будь-кого з них у частині або повністю. Кожний ТУРИСТ та ЗАМОВНИК є солідарними боржниками згідно з чинним цивільним законодавством перед ТУРОПЕРАТОРОМ за належне і своєчасне проведення розрахунків за Договором.
4.6. ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність за зобов’язаннями за цим Договором згідно чинного законодавства України.
4.7. ТУРИСТ несе спільну солідарну відповідальність за зобов’язаннями ЗАМОВНИКА за цим Договором.
4.8. У випадку скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття чартерних або регулярних рейсів перевізники несуть відповідальність відповідно до встановлених Правил повітряних перевезень  пасажирів і багажу, Правил перевізника та інших нормативних актів в сфері перевезень.
4.9. У випадку порушення ТУРИСТОМ, який використовує туристичні послуги ТУРОПЕРАТОРА, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з ТУРИСТА в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. ТУРОПЕРАТОР в даному випадку відповідальності не несе.
4.10. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів ТУРИСТІВ  протягом усього періоду перебування у подорожі.
4.11. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат ТУРИСТА за оплачені послуги, якщо ТУРИСТ у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв’язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує ТУРИСТУ витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором.
4.12. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності  за невиконання та/або неналежне виконання авіаперевізником, аеропортом, авто перевізником,  готелем,  страховою  компанією  та  іншим  суб’єктом надання послуг  відповідного  зобов’язання  по  авіаперевезенню,
наданню послуг аеропорту, послуг з автоперевезення, готельних послуг (в тому числі, та не виключно не смачна їжа, несправності в роботі кондиціонера, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат та території і таке інше), страхових послуг чи інших послуг Турпродукту. У цих випадках відповідальність перед Туристами несуть відповідно авіакомпанії й інші транспортні компанії (відповідно до правил пасажирських перевезень) або інші треті особи (готелі, страхові компанії тощо), що безпосередньо надають послуги Туристам (відповідно до законодавства).
4.13. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальність за невідповідність будь-яких послуг Турпродукту невиправданим очікуванням,  суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Туриста. Претензії, що ґрунтуються на вищевказаних критеріях не задовольняються.
4.14. Не заселення ТУРИСТА в номер готелю в дату, вказану в Заявці на бронювання, з причин, що не залежать від дій або бездіяльності ТУРОПЕРАТОРА, готелю, авіаперевізника, автобусного або залізничного перевізника, вважається відмовою ТУРИСТА від виконання цього Договору (строк від одного дня і менше) і тягне за собою застосування пунктів 4.2-4.3 цього Договору.
4.15. Категорія готелю зазначається в ЗАЯВЦІ відповідно до класифікації готелів, яка надається готелями чи туристичними компаніями-партнерами, що забезпечують обслуговування ТУРИСТІВ на території країни тимчасового перебування. Будь-які скарги та претензії ЗАМОВНИКА та/або ТУРИСТА щодо невідповідності готелю зазначеній категорії (кількості зірок) ТУРОПЕРАТОРОМ до розгляду не приймаються. Такі скарги та претензії необхідно надсилати відповідним компетентним органам країни розташування готелю, які надали відповідні офіційні сертифікати та призначили ту чи іншу категорію (кількість зірок) даному готелю.
4.16. У випадку порушення ТУРИСТОМ п. 2.2.10 цього Договору, ТУРОПЕРАТОР має право стягнути з ТУРИСТА штраф у розмірі еквівалентному 500 євро за комерційним курсом Національного банку України на день сплати штрафу.
4.17. У випадку порушення п. 2.2.9. цього Договору ТУРИСТ зобов’язаний сплатити ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА будь-які документально підтверджені витрати та збитки, які можуть виникнути у ТУРОПЕРАТОРА через отримання віз зазначеними туристами, в тому числі внаслідок відмови консульської установи в прийнятті документів ТУРОПЕРАТОРА для оформлення віз іншим туристам.
4.18. Якщо є певні відхилення від узгоджених умов туристичного обслуговування, але ТУРИСТ скористався цими послугами (не відмовився від них), то такі послуги вважаються узгодженими, наданими ТУРОПЕРАТОРОМ та отриманими ТУРИСТОМ і кошти за ці послуги ТУРИСТУ не повертаються.
4.19. ТУРОПЕРАТОР має право надіслати заяву про ануляцію відкритих віз ТУРИСТА при одночасному настанні таких обставин:
1) Оформлення віз входить до складу туристичного продукту;  2) Візи вже відкриті; 3) ТУРИСТ не може з будь-яких причин здійснити подорож.
4.20. Порушення ТУРИСТОМ та/або ЗАМОВНИКОМ п. 2.2.12 і п. 2.3.5 призводить до наслідків, передбачених п.5.2 Договору.
4.21. ТУРОПЕРАТОР, ТУРАГЕНТ  не володіють інформацією про плани проведення на території готелю або прилеглої до готелю території в країні перебування будівельних та ремонтних робіт, що здійснюються за рішенням адміністрації готелю або з відома місцевих влад будь-якими державними або приватними особами та не несе відповідальності за будь-які незручності, що завдані ТУРИСТУ в зв’язку з цим.
4.22. Готель залишає за собою право змінювати вартість, види послуг і час їх надання в залежності від сезону і погодних умов, включаючи назву номерів, тип і час харчування без попереднього повідомлення.

4.23.У випадку, якщо ТУРОПЕРАТОРОСМ/ТУРАГЕНТОМ авіаквитки заброньовані або виписані по спеціальному (блочному/тур пакетному/туроператорському) тарифу авіакомпанії, 100% штраф від вартості квитків незалежно від строків відмови. При цьому слід мати на увазі, що вартість авіаквитків на чартерні рейси, а також вартість авіаквитків на регулярні рейси, які продані по тарифам перевізника є таким, що не повертаються.

4.24.У випадку надання ТУРИСТОМ завідомо неправдивих та/або сфальсифікованих документів для отримання візи, ТУРИСТ зобов’язується сплатити ТУРОПЕРАТОРУ (безпосередньо через ТУРАГЕНТА) штраф у розмірі вартості туристичного продукту для такого ТУРИСТА.

 

  1. Порядок  перетину  кордонів.

5.1. ТУРИСТ зобов’язаний дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) подорожує ТУРИСТ. До початку подорожі ТУРИСТ завчасно зобов’язаний перевірити наявність всіх необхідних для подорожі документів, про які йому було повідомлено ТУРОПЕРАТОРОМ безпосередньо, або через ТУРАГЕНТА, та мати їх з собою: паспорт громадянина України для виїзду за кордон (або паспорт громадянина України якщо ТУРИСТ подорож відбувається на території України), наявність чинної візи, що дає право на в’їзд та виїзд до країни подорожування (якщо віза потрібна), документи, які дають право на перетин кордону дітей (в тому числі їх власні паспорти громадянина України для виїзду за кордон, якщо вони були оформлені для дітей), зазначені в Додатках № 2 і 3 цього Договору (якщо туристи подорожують з дітьми), квитки, ваучер, страховий поліс, а також інші необхідні для подорожі документи.
5.2. ТУРОПЕРАТОР, ТУРАГЕНТ не несуть відповідальність: за рішення (дії) прикордонних служб України  чи країн, через (до) які (яких) подорожує ТУРИСТ, а також інших установ щодо неможливості виїзду чи в’їзду ТУРИСТА  на (з) територію цих країн (в тому числі, якщо це сталося з причини порушення ТУРИСТОМ максимальної кількості днів перебування в країнах Шенгенської зони протягом 180-денного періоду). Відмова ТУРИСТА від цього Договору або його виконання через неможливість його виїзду чи в’їзду на (з) територію цих країн, тягне за собою застосування пунктів 4.2-4.4 та 4.13 цього Договору.

5.3.   ТУРОПЕРАТОР і ТУРАГЕНТ не несуть відповідальності за якість наданих послуг у випадку їх замовлення ТУРИСТАМИ у країні перебування послуг у третіх осіб (наприклад придбання екскурсійного обслуговування у сторонніх осіб, тощо).

5.4.     Можливість відшкодування моральної шкоди стосовно всіх правовідносин, що виникають згідно з даним Договором, виключається.

 

  1. Загальна вартість туристичних послуг. Порядок розрахунків.  

6.1.1. Вартість туристичних послуг (цифрами та прописом) складає: {doc-price} ({doc-price-long}) гривень, згідно з комерційним курсом Туроператора {курс ТО євро} грн для євро або {курс ТО долар} грн для долара (в залежності від країни подорожі) на день укладення Договору, в тому числі Послуги  з бронювання та підбору туру і надання інформації щодо турів, які ТУРАГЕНТ надає ЗАМОВНИКУ.

6.2. Вартість туристичних послуг, які надаються ТУРИСТАМ за цим Договором сплачується у наступному порядку:
6.2.1. При укладенні цього Договору ЗАМОВНИК зобов’язується сплатити ТУРОПЕРАТОРУ  через ТУРАГЕНТА грошові кошти у розмірі {doc-prepay} ({doc-prepay-long}) гривень. Вказана вартість туристичних послуг актуальна до сплати ЗАМОВНИКОМ протягом одного банківського дня на дату укладання цього Договору. Сторони домовились, що у випадку збільшення Комерційного курсу євро або долара (в залежності від країни подорожі) встановленого ТУРОПЕРАТОРОМ до фактичного підтвердження ТУРОПЕРАТОРОМ замовлених туристичних послуг, ЗАМОВНИК або ТУРИСТ зобов’язується сплатити таке підвищення. Несплата такого підвищення вартості туристичних послуг призводить до наслідків передбачених п. 6.5. Договору.
6.2.2. Повну оплату вартість туристичних послуг, зазначеної в п. 6.1.1. цього Договору, ЗАМОВНИК зобов’язаний здійснити не пізніше {Дата повної оплати}  року. У випадку:
— не оплати ЗАМОВНИКОМ повної вартості туристичних послуг, зазначеної в п. 6.1.1. цього Договору, протягом одного банківського дня;
та
— при збільшенні Комерційного курсу ТУРОПЕРАТОРА до євро або долара (в залежності від країни подорожі), встановленого ТУРОПЕРАТОРОМ на дату фактичної оплати, по відношенню до Комерційного курсу ТУРОПЕРАТОРА до євро або долара (в залежності від країни подорожі), встановленого ТУРОПЕРАТОРОМ на дату укладання цього Договору, не оплачена частина вартості туристичних послуг у гривнях («не оплачена частина вартості туристичних послуг» далі — НЧВТП) за цим Договором підлягає перерахунку за наступною формулою:
НЧВТП × (К2 / К1)
де К2 – це Комерційний курс ТУРОПЕРАТОРА до євро або долара (в залежності від країни подорожі), встановлений ТУРОПЕРАТОРОМ на дату фактичної оплати;
К1 —  Комерційний курс ТУРОПЕРАТОРА до євро або долара (в залежності від країни подорожі), встановлений ТУРОПЕРАТОРОМ на дату укладання цього Договору.
ЗАМОВНИК зобов’язується здійснити доплату підвищення вартості Туристичного продукту за Договором з урахуванням зміни Комерційного курсу ТУРОПЕРАТОРА в день повідомлення про таке підвищення від Турагента. Несплата підвищення вартості туристичних послуг призводить до наслідків передбачених п. 6.5. Договору.
6.2.3.    Оплата ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА може бути проведена у будь-якій формі, що не суперечить чинному законодавству   України   за   погодженням   з   ТУРАГЕНТОМ.  Оплата  ТУРОПЕРАТОРУ  або через  ТУРАГЕНТА   здійснюється  у безготівковій формі. Для оплати вартості туристичних послуг за цим Договором ЗАМОВНИК має право залучати кредитні кошти в будь-якій фінансовій установі, повідомив при цьому ТУРАГЕНТА (в залежності від того, через кого кошти будуть сплачуватись ТУРОПЕРАТОРУ). В цьому випадку фінансова установа може перерахувати грошові кошти за ЗАМОВНИКА ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА, відповідно.
6.2.4. Грошові кошти, сплачені ЗАМОВНИКОМ ТУРОПЕРАТОРУ через  ТУРАГЕНТА за цим Договором, є Транзитними коштами (окрім суми послуг з бронювання та підбору туру і надання інформації щодо турів ТУРАГЕНТА).
6.3. При цьому, розрахунок вартості туристичних послуг проводиться ТУРОПЕРАТОРОМ у валюті країни перебування, а сплата вартості послуг з урахуванням комісій оплачується в гривнях за Комерційним курсом ТУРОПЕРАТОРА.
6.4. В разі підтвердження ТУРОПЕРАТОРОМ всіх попередньо замовлених туристичних послуг, зазначених в ЗАЯВЦІ, ТУРОПЕРАТОР через ТУРАГЕНТА повідомляє про це ЗАМОВНИКА або ТУРИСТА по телефону (в тому числі шляхом надсилання СМС-повідомлення на номер телефону, зазначений в цьому Договорі), електронній пошті ЗАМОВНИКА або ТУРИСТА, або в будь-який інший спосіб. У випадку не підтвердження ТУРОПЕРАТОРОМ попередньо замовлених туристичних послуг, зазначених в ЗАЯВЦІ, або їх частини, ТУРОПЕРАТОР через ТУРАГЕНТА  пропонує ЗАМОВНИКУ та/або ТУРИСТОВІ альтернативні туристичні послуги, в тому числі по іншим напрямкам з доплатою або без доплати (в залежності від різниці вартості попередньо замовлених ЗАМОВНИКОМ туристичних послуг, та альтернативними туристичними послугами, які пропонує ЗАМОВНИКУ або ТУРИСТАМ ТУРОПЕРАТОР). В разі, якщо ЗАМОВНИК та/або ТУРИСТ погоджується на запропоновані альтернативні туристичні послуги, ТУРОПЕРАТОР укладає із ЗАМОВНИКОМ через ТУРАГЕНТА Додаткову угоду до цього Договору про зміну ЗАЯВКИ та вартості туристичних послуг (якщо вартість туристичних послуг, зазначених в цьому Договорі є відмінною від вартості альтернативних туристичних послуг). В разі, якщо вартість альтернативних туристичних послуг є меншою ніж вартість туристичних послуг за цим Договором, то ТУРОПЕРАТОР повертає ЗАМОВНИКУ різницю сплачених ЗАМОВНИКОМ грошових коштів шляхом їх перерахування на поточний рахунок ТУРАГЕНТА для подальшої їх передачі ЗАМОВНИКУ. А в разі, якщо вартість альтернативних туристичних послуг є більшою ніж вартість туристичних послуг за цим Договором, то ЗАМОВНИК за вказаною в цьому пункті Додатковою угодою до цього Договору зобов’язаний сплатити ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА цю різницю грошових коштів в день підписання такої Додаткової угоди. У випадку не підтвердження ТУРОПЕРАТОРОМ попередньо замовлених туристичних послуг, вказаних в ЗАЯВЦІ, і відмови ЗАМОВНИКА від альтернативних туристичних послуг, ТУРОПЕРАТОР через ТУРАГЕНТА повертає ЗАМОВНИКУ повну суму фактично сплачених ним за цим Договором грошових коштів протягом 60 робочих днів з дня підписання відповідної додаткової угоди до цього Договору.
6.5. В разі несвоєчасної оплати вартості туристичних послуг, зазначеної в п. 6.1.1 цього Договору, ТУРОПЕРАТОР після повідомлення від ТУРАГЕНТА (яке ТУРОПЕРАТОР отримує по електронній пошті або в онлайн-кабінеті ТУРАГЕНТА на сайті ТУРОПЕРАТОРА) про факт порушення ЗАМОВНИКОМ строків оплати, має право анулювати ЗАЯВКУ, що тягне за собою застосування п. 4.2 цього Договору, а ТУРОПЕРАТОР залишає за собою право відмовитися від Договору і не надавати замовлені туристичні послуги з утриманням з грошових коштів, сплачених за цим Договором, суми фактично здійснених витрат, розмір яких зазначений в розділі 4 цього Договору.
6.6. При ануляції туристичних послуг ЗАМОВНИКОМ ТУРОПЕРАТОР протягом 60 робочих днів повертає ЗАМОВНИКУ решту грошових коштів шляхом їх перерахування на поточний рахунок ТУРАГЕНТА  для подальшої їх передачі ЗАМОВНИКУ, якщо розмір фактично здійснених витрат ТУРОПЕРАТОРА при цьому є менше ніж сума фактично сплачених ТУРОПЕРАТОРУ коштів за цим Договором.
6.7. У випадку не підтвердження ТУРОПЕРАТОРОМ попередньо замовлених туристичних послуг, вказаних в ЗАЯВЦІ, і відмови ЗАМОВНИКА від альтернативних туристичних послуг, які пропонує ТУРОПЕРАТОР, якщо при цьому оплата туру проводилася ЗАМОВНИКОМ у безготівковій формі через ТУРАГЕНТА, ТУРАГЕНТ при повернені готівкових грошових коштів ЗАМОВНИКУ має право утримати комісію банка в розмірі 1% від суми оплати. ТУРАГЕНТ зобов’язаний на вимогу ЗАМОВНИКА надати підтвердження про сплату відповідних банківських послуг.
6.8. ТУРОПЕРАТОР та ЗАМОВНИК домовились, що вартість туристичних послуг, погоджена ними в Договорі, може бути змінена після підтвердження замовлених послуг ТУРОПЕРАТОРОМ, у зв’язку з істотними змінами обставин, передбачених статею 20 Закону України «Про туризм». До істотних змін обставин належать:
а) погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків;
б) непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги;
в) запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов’язкових платежів;
г) істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту;
ґ) домовленості сторін, інші підстави, вказані в цьому Договорі.
При цьому збільшення вартості туристичних послуг, зазначеної в п. 6.1.1 Договору, не може перевищувати 5 відсотків. У разі перевищення вартості туристичних послуг за цим Договором більше ніж 5 (п’ять) відсотків ЗАМОВНИК та/або ТУРИСТ має право відмовитися від виконання договору, а ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний повернути ЗАМОВНИКУ всі раніше сплачені за цим Договором кошти шляхом їх перерахування на поточний рахунок ТУРАГЕНТА  для подальшої їх передачі ЗАМОВНИКУ. Сторони домовились про те що, якщо ЗАМОВНИК сплачує загальну вартість туристичних послуг частинами, то ЗАМОВНИК усвідомлює та погоджується з тим, що вартість туристичних послуг за цей період платежу, може бути збільшена більше ніж на 5 (п’ять) відсотків, і відмова від виконання Договору здійснюється виключно з урахуванням положень розділу 4 даного Договору.

У разі, якщо туристичні послуги за цим Договором було придбано за спеціальною ціною (тобто зі знижкою для компенсації вартості ПЛР-тестування коронавірусної інфекції (COVID-19) у розмірі, еквівалентному 30 (тридцяти) доларів США на одну людину), і при цьому до дати початку туру в країні подорожування за цим Договором буде скасовано обов’язкове тестування короновірусної інфекції, ЗАМОВНИК зобов’язується протягом двох днів з моменту повідомлення але до початку надання туристичних послуг, додатково до вартості туристичних послуг, зазначеної в п. 6.1.1. цього Договору, оплатити ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРСУБАГЕНТА у гривнях грошові кошти в сумі, еквівалентній 30 (тридцяти) доларів США за кожного ТУРИСТА, зазначеного в Додатку №1 до цього Договору, за комерційним курсом ТУРОПЕРАТОРА на день оплати. У разі відмови ЗАМОВНИКА від сплати цих коштів за умовами п.6.8. ТУРСУБАГЕНТ має право анулювати туристичні послуги за цим Договором відповідно до п. 6.5.
6.9. ТУРАГЕНТ додатково оформлює Акт про надання послуг з бронювання та підбору туру і надання інформації щодо турів ЗАМОВНИКУ 1шт. Загальна вартість послуг 100,00 грн. (сто грн. нуль коп.) без ПДВ. У випадку не підписання Акту ЗАМОВНИКОМ та відсутності претензій щодо послуг з бронювання та підбору туру і надання інформації щодо турів по закінченню подорожі ТУРАГЕНТ вважає цей Акт підписаним ЗАМОВНИКОМ та Сторони претензій одна до одної не мають.
6.10. Платниками за цим Договором можуть бути ЗАМОВНИК та/або кожна із осіб (ТУРИСТІВ), зазначених в Заявці (Додатку №1 до цього Договору), та/або інша фізична чи юридична особа, маючи відповідні усні або письмові доручення від ЗАМОВНИКА або ТУРИСТІВ.
6.11. Грошові кошти, сплачені з посиланням на цей Договір від інших юридичних та/або фізичних осіб вважаються сплаченими ЗАМОВНИКОМ за цим Договором. В тому числі грошові кошти, сплачені з посиланням на цей Договір від ТОВ «ФК «ФАНГАРАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38922870), вважаються сплаченими ЗАМОВНИКОМ за цим Договором.

  1.   Страхування 

7.1. Страхування ТУРИСТІВ (медичне та від нещасного випадку) є обов’язковим і забезпечується ТУРОПЕРАТОРОМ на основі угод із страховиками.
7.2. ЗАМОВНИК або ТУРИСТИ мають право самостійно укласти договори страхування з будь-якою обраною ними страховою компанією, яка має відповідну ліцензію, та зобов’язані завчасно повідомити ТУРОПЕРАТОРА безпосередньо або через ТУРАГЕНТА. Туристи, не надавши ТУРОПЕРАТОРУ безпосередньо або через ТУРАГЕНТА договори страхування з будь-якою обраною ними страховою компанією беруть всю відповідальність на себе.
7.3. При укладенні ЗАМОВНИКОМ або ТУРИСТОМ договору страхування самостійно, безпосередньо зі страховиком, ліцензіат, який організовує туристичну поїздку, ТУРИСТ повинен надати ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА копію страхового поліса ТУРИСТА. Туристи, не надавши ТУРОПЕРАТОРУ безпосередньо або через ТУРАГЕНТА копію страхового поліса ТУРИСТА беруть всю відповідальність на себе.
7.4. Договором страхування повинні передбачатися надання медичної допомоги ТУРИСТАМ і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування.
7.5. За бажанням ТУРИСТ може укласти угоду про страхування для покриття витрат, пов’язаних з анулюванням (відмовою, припиненням) договору про туристичне обслуговування з ініціативи ТУРИСТА, в тому числі через неотримання (відмову) візи паспорту тощо, або угоду про страхування для покриття витрат, пов’язаних з передчасним поверненням до місця постійного проживання при настанні нещасного випадку або хвороби.
7.6. Вимушена відмова від здійснення подорожі внаслідок обставин, які не відносяться до обставин непереборної сили (хвороба, травма, пожежа, ДТП тощо), не звільняє ЗАМОВНИКА та ТУРИСТА від відповідальності, передбаченої розділом 4 цього Договору.

  1. Порядок  вирішення  суперечок.

8.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, ТУРОПЕРАТОР і ЗАМОВНИК зобов’язуються вирішувати шляхом виключно переговорів, а у випадку недосягнення згоди на цих переговорах — згідно чинного законодавства України.
8.2. Всі претензії ЗАМОВНИКА або ТУРИСТА з питань обслуговування за кордоном або на території України приймаються ТУРОПЕРАТОРОМ до розгляду в письмовому вигляді, за наявності Акту, підписаного уповноваженою особою ТУРОПЕРАТОРА та посвідченого представником приймаючої сторони в країні перебування ТУРИСТА протягом 14 днів з моменту закінчення туру.
8.3. Сторони домовились, що у разі якщо будь-яка умова або пункт цього Договору стане або буде визнана недійсною, ця умова або пункт не братиметься до уваги стосовно виконання інших умов Договору або ж такі обставини не матимуть наслідку вважати недійсним Договір в цілому.

  1.   Форс-мажорні обставини.

9.1. ТУРОПЕРАТОР і ЗАМОВНИК звільняються від відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили, а саме:
— повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи, що віднесені в даній місцевості до розряду стихійних;
— пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів;
— страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов цього Договору;
— оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя;
— законні чи незаконні дії органів державної влади.;
— несприятливі погодні умови, що не є стихійними явищами, але які приводять до неможливості надання послуг в повному обсязі та належної якості.
9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язується в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання и припинення дії даних обставин.

  1.   Додаткові  умови.

10.1. У випадку неможливості розміщення ТУРИСТА у готелі, вказаному в ЗАЯВЦІ, ТУРОПЕРАТОР надає йому можливість проживання в готелі такої ж, або вищої категорії без додаткової оплати.
10.2. Даний Договір діє з моменту підписання та до моменту виконання ТУРОПЕРАТОРОМ і ЗАМОВНИКОМ та ТУРИСТОМ всіх своїх обов’язків.
10.3. Розмір компенсації ЗАМОВНИКУ або ТУРИСТУ ТУРОПЕРАТОРОМ, який за цим Договором несе перед ЗАМОВНИКОМ (та/або ТУРИСТАМИ) одноособову відповідальність, не може перевищувати вартість сплачених послуг з урахуванням фактично понесених ТУРОПЕРАТОРОМ збитків.
10.4. ЗАМОВНИК усвідомлює, що сплачені, відповідно до розділу 6 цього Договору, грошові кошти за туристичні послуги є транзитними і належать ТУРОПЕРАТОРУ (окрім суми послуги з бронювання та підбору туру і надання інформації щодо турів ТУРАГЕНТА). Будь-які вимоги ЗАМОВНИКА або ТУРИСТА щодо повернення цих коштів, якщо ЗАМОВНИК або ТУРИСТ має право на їх повернення, повинні буди адресовані ТУРОПЕРАТОРУ безпосередньо або через ТУРАГЕНТА.
10.5. ЗАМОВНИК усвідомлює визначення таких термінів як ТУРАГЕНТ, ТУРОПЕРАТОР, Туристичний продукт, Туристичні послуги, агентський та субагентський договір. ЗАМОВНИК усвідомлює, що за цим Договором, відповідно до Закону України «Про туризм»,  Туристичні послуги (Турпродукт) формуються та надаються безпосередньо ТУРОПЕРАТОРОМ, якого обирає ЗАМОВНИК. ТУРАГЕНТ здійснює посередницьку діяльність в укладанні цього Договору від імені та за дорученням ТУРОПЕРАТОРА.
10.6. Укладаючи цей Договір, ЗАМОВНИК і ТУРОПЕРАТОР через ТУРАГЕНТА узгодили всі істотні умови, в тому числі, які передбачені в ст.19-1, ст.20 ЗУ «Про туризм», та не мають будь-яких зауважень. ЗАМОВНИК і ТУРОПЕРАТОР домовились, що характеристика, вид і категорія готелю, транспортних засобів, інформація щодо виду і способу забезпечення харчування, щодо умов проживання в обраному готелі, умов перебування у країні призначення, інших умов передбачених ст.19-1 ЗУ «Про туризм» може бути зазначена у додатках до цього Договору та/або у будь-яких рекламно-інформаційних матеріалах ТУРОПЕРАТОРА. В будь-якому разі, укладаючи цей Договір, ЗАМОВНИК підтверджує отримання вищезазначеної інформації у доступній та належній формі. Цей Договір набирає чинності з моменту підтвердження ТУРОПЕРАТОРОМ ЗАЯВКИ, а зобов’язання за цим договором у ТУРОПЕРАТОРА виникають з моменту повної оплати за умовами цього Договору.
10.7. ТУРОПЕРАТОР, ТУРАГЕНТ і ЗАМОВНИК домовились, що зміни до цього Договору та додаткові угоди до нього вважаються підписаними шляхом обміну документами засобами електронної пошти, зазначеної в Договорі, або іншими відомими СТОРОНАМ засобами зв’язку для обміну повідомленнями (СМС, Viber, WhatsApp, Skype, Telegram) або за умови підписання цих документів одноразовим ідентифікатором, в порядку ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію». Вся інформація, яка передана електронними інформаційними повідомленнями за допомогою зазначених засобів зв’язку, визнається СТОРОНАМИ як невід’ємна частина Договору, прирівнюється до оригіналів документів та не підлягає додатковому посвідченню.
10.8. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
10.9. ЗАМОВНИК добровільно надає та дозволяє ТУРАГЕНТУ, ТУРОПЕРАТОРУ і компаніям, які безпосередньо надають туристичні послуги ТУРИСТАМ (готелі, перевізники, туроператори, трансферні і страхові компанії тощо), використовувати свої персональні дані і персональні дані ТУРИСТІВ для можливості виконувати зобов’язання за цим Договором, а також дозволяє  надсилати ЗАМОВНИКУ і ТУРИСТАМ електронні інформаційні повідомлення (в тому числі Viber-, WhatsApp-повідомлення і SMS).
10.10. Персональні дані ЗАМОВНИКА та кожного ТУРИСТА використовуються  ТУРАГЕНТОМ, ТУРОПЕРАТОРОМ виключно з метою формування туристичного продукту та надання туристичних послуг. Вказані дані не використовуються Туроператором для формування бази персональних даних чи обробки персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».
10.11. ЗАМОВНИК гарантує, що надаючи персональні дані ТУРИСТІВ, які з ним подорожують, він має на це відповідні повноваження, оформлені в спосіб, передбачений чинним законодавством.
10.12. ЗАМОВНИК зобов’язаний забезпечити надання ТУРИСТАМ інформації, отриманої ЗАМОВНИКОМ від ТУРОПЕРАТОРА через ТУРАГЕНТА щодо візових та митних правил, необхідності завчасного прибуття до аеропорту (або іншого місця початку туру, вказаного ТУРОПЕРАТОРОМ через ТУРАГЕНТА або ТУРАГЕНТА), правил перевезення особистих речей, а також іншої інформації, передбаченої чинним законодавством України, яку ЗАМОВНИК отримав від ТУРОПЕРАТОРА через  ТУРАГЕНТА. ЗАМОВНИК, підписуючи цей Договір, підтверджує щодо себе та ТУРИСТІВ, для яких замовлено вказані туристичні послуги, відсутність буд-яких медичних протипоказань для споживання замовленого туристичного продукту, зазначеного в Додатку 1 до цього Договору. ЗАМОВНИК дозволяє ТУРАГЕНТУ надсилати йому і ТУРИСТАМ електронні повідомлення (в тому числі Viber-, WhatsApp-, Telegram-, Skype-повідомлення, SMS повідомлення), які визнаються ним як невід’ємна частина цього Договору.
10.13. Даний Договір укладений в 2 примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для ТУРОПЕРАТОРА і ЗАМОВНИКА.
10.14. ТУРОПЕРАТОР і ЗАМОВНИК домовились укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем. Даний електронний Договір з Додатками 1-5 вважається укладеним між ТУРОПЕРАТОРОМ і ЗАМОВНИКОМ та підписаним ЗАМОВНИКОМ з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції шляхом вчинення, в тому числі ЗАМОВНИКОМ, наступних дій у повному обсязі:

1) ТУРАГЕНТ надсилає на електронну адресу ЗАМОВНИКА, яка завчасно надана ЗАМОВНИКОМ ТУРАГЕНТУ, цей Договір на туристичне обслуговування, що вважається офертою.
2) Підписання цього Договору шляхом використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором, в порядку ст. 12 ЗУ «Про електронну комерцію»; Одноразовий ідентифікатор надсилається на зазначений ЗАМОВНИКОМ телефонний номер смс-повідомленням після заповнення ЗАМОВНИКОМ відповідної форми та формування запиту на авторизаційній сторінці веб-сайту https://moituristy.com (посилання на авторизаційну сторінку веб-сайту https://moituristy.com ЗАМОВНИК отримує на свою електронну пошту). Отриманий ЗАМОВНИКОМ одноразовий ідентифікатор необхідно заповнити в поле «Код з SMS» на авторизаційній сторінці веб-сайту https://moituristy.com, щоб підтвердити підписання електронного Договору на туристичне обслуговування (акцепт ЗАМОВНИКА). Після успішного підписання електронного договору на туристичне обслуговування на електронну пошту ЗАМОВНИКА надсилається його копія. У разі, якщо ЗАМОВНИК не має можливості отримати на телефонний номер смс-повідомлення або з інших причин, що не дозволяють ЗАМОВНИКУ використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором, за домовленістю сторін, для підтвердження підписання електронного Договору на туристичне обслуговування, Замовник у відповідь на лист з Пропозицією надсилає підтвердження на info@otpusk.in.ua з інформацію про ознайомлення в електронній формі та Приймання умов  Договору на туристичне обслуговування (акцепт ЗАМОВНИКА).
3)  Оплата ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА (готівкою в офісі ТУРАГЕНТА або шляхом перерахування грошових коштів на поточний/картковий рахунок ТУРАГЕНТА) за туристичні послуги у розмірі, зазначеному в п. 6.2.1 цього Договору. Зазначена дія вважається вчиненою в повному обсязі з моменту зарахування вищезазначених грошових коштів на поточний/картковий рахунок ТУРАГЕНТА або з моменту приймання готівкової оплати в офісі ТУРАГЕНТА.
Після вчинення ЗАМОВНИКОМ дій, передбачених в п. 10.14 цього Договору, цей Договір вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі. Кожний примірник електронного Договору на туристичне обслуговування з Додатками 1-5 є оригіналом такого документа.
ТУРАГЕНТ інформує ЗАМОВНИКА електронною поштою та/або телефоном та/або смс-повідомленням на телефонний номер ЗАМОВНИКА про успішне вчинення електронного правочину, що є підтвердженням такого вчинення для ЗАМОВНИКА.
10.15. Не вчинення хоча б однієї дії ЗАМОВНИКОМ або вчинення не в повному обсязі є порушенням порядку підписання зазначеного електронного Договору на туристичне обслуговування та не призводить до будь-яких зобов’язань ТУРОПЕРАТОРА перед ЗАМОВНИКОМ та/або ТУРИСТАМИ.

Реквізити та підписи:

ЗА ТУРОПЕРАТОРА:
ФОП Ткаченко Тетяна Сергіївна
Код: 3304107468
Фактична адреса: м. Харків, вул. Отакара Яроша, б. 27
Тел.: +38 (095) 531-40-07
Електронна пошта: info@otpusk.in.ua
п/р UA773515330000026007052243569 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Підпис_________________

ЗАМОВНИК:
{tourist-payer-full}

Підпис______________

ДОДАТОК №1
до Договору на туристичне обслуговування № {doc-number} від  {doc-date} р.

ЗАЯВКА НА БРОНЮВАННЯ

Дати поїздки: З {doc-depart} Тривалість (ночей): {doc-tour-duration}
По {doc-return} Туроператор:

Проживання:
Готель: {doc-hotel} ({doc-country})
Розміщення і тип номеру: {розміщення SNGL / DBL / 2AD УВАГА вказати як у ТО}, {doc-room}
Дати заселення/виселення: {Дати заселення/виселення}
Харчування: {doc-food}
Поселення в готель, а також виселення з готелю (звільнення номеру) здійснюються з урахуванням розрахункових годин, що встановлені у готелі

Кількість ТУРИСТІВ: {doc-tourist-num}
Деталі транспортування: {вид транспорту Авіапереліт / Автобус / Потяг / Круїз}

Трансфер: {Трансфер Груповий / Індивідуальний / Не входить}

Включено страховий поліс: {страхування Так/Ні}
Включено оформлення віз: {віза Так/Ні}Включено додаткові послуги: {додаткові послуги}
ТУРИСТИ повинні прибути до аеропорту відправлення не пізніше ніж за 3 години до часу вильоту, якщо про інші строки не попередить ТУРАГЕНТ, та пройти реєстрацію на авіарейс, митний і паспортний контроль! ТУРОПЕРАТОР і ЗАМОВНИК домовились, що про зміну часу вильоту ТУРАГЕНТ може  повідомити ЗАМОВНИКА по електронній пошті, по телефону та іншим каналам зв’язку. 

ТУРИСТИ, які залишаються в будь-якій країні світу довше максимального терміну перебування, повинні взяти документи, які підтверджують, що вони біженці та/або інше і можуть повернутися. Якщо таких документів не буде, авіакомпанія або інші партнери туроператора мають повне право відмовити в послугах без будь якої компенсації за ненадані послуги.

Виліт (виїзд) з
{Виліт (виїзд) з місто} {doc-depart}
Зворотній виліт (виїзд) з
{Зворотній виліт (виїзд) з місто} {УВАГА Дата зворотнього вильоту (виїзду)}

{doc-tourist-list}

Дані, наведені у даному Додатку №1, мною перевірені та відповідають дійсності. З умовами проживання в обраному готелі, іншими умовами туру та умовами перебування у країні призначення, у відповідності до статей 19-1 та 20 розділу VI Закону України „Про туризм” а також, з інформацією про режими в’їзду до країни слідування, розміщеною за посиланням https://tripadvisor.mfa.gov.ua/, ознайомлений та згоден. Замовник та Туристи зобов’язуються самостійно перевіряти та відстежувати інформацію щодо обов’язкового тестування на наявність тієї чи іншої інфекції для здійснення подорожі за кордон, а також вимог щодо обов’язкової самоізоляції, та не матимуть претензій до Туроператора, Турагента  стосовно наведеного. Актуальну інформацію Замовник та Туристи також має відстежувати самостійно з офіційних національних джерел, та офіційних джерел країн подорожування, в тому числі, але не виключно за посиланнями https://mfa.gov.ua, https://moz.gov.ua.

ЗАМОВНИК {tourist-full-name}/_____________/

За ТУРОПЕРАТОРА ФОП Ткаченко Тетяна Сергіївна/_____________/

ДОДАТОК №2
до Договору на туристичне обслуговування № {doc-number} від  {doc-date}

ПАМ’ЯТКА ТУРИСТАМ

Бронювання. У момент коли Ви остаточно визначилися з готелем відбувається оформлення тура, а також його бронювання. Після підписання Договору на туристичне обслуговування та оплати цих послуг ТУРАГЕНТ передає ЗАЯВКУ ТУРОПЕРАТОРУ для бронювання цих послуг. На даному етапі ТУРИСТИ очікують відповідь від ТУРОПЕРАТОРА: позитивну або негативну (підтвердження туристичних послуг, або відмова). При укладанні Договору на туристичне обслуговування Ви може попросити у менеджера надати Вам в паперовому виді інформацію з описом обраного готелю, розміщену безпосередньо на сайті ТУРОПЕРАТОРА.
Відповідь від Туроператора. Відповідь від ТУРОПЕРАТОРА слід очікувати зазвичай від 1 до 3 діб. Якщо ТУРОПЕРАТОР підтверджує туристичні послуги, менеджер повідомляє про це Вас. Якщо ж ТУРОПЕРАТОР дав негативну відповідь (відмова), Вам будуть запропоновані альтернативні варіанти відпочинку. При виборі альтернативного варіанта відпочинку процедура є такою самою: бронювання і очікування відповіді від ТУРОПЕРАТОРА. Якщо ж альтернативні варіанти не відповідають Вашим побажанням, ТУРОПЕРАТОР поверне сплачені Вами грошові кошти. Повернення можливе тільки при наявності документа, що підтверджує оплату, цього Договору та паспорта громадянина України.
У випадку якщо Ви вирішите анулювати замовлені Вами та підтверджені ТУРОПЕРАТОРОМ туристичні послуги, то відповідно до ст. 20 Закону України «Про туризм» Вам потрібно буде компенсувати ТУРОПЕРАТОРУ здійснені ним витрати в розмірі, визначеному розділом 4 цього Договору.

Видача документів. Ви можете одержати документи для здійснення поїздки в офісі ТУРАГЕНТА за один день до початку туру з 18.00 до 19.00, або отримати в електронному вигляді у зручний для Вас спосіб (на електронну пошту, Viber, Telegram, тощо). Такий проміжок часу видачі документів пов’язаний з тим, що авіакомпанія може перенести час вильоту як на більш пізній час, так і на більш ранній, тому, щоб уникнути будь-яких проблем з часом вильоту, видача документів відбувається саме за день до початку туру.
ЧАС ВИЛЬОТУ!!! Відповідно до правил повітряних перевезень пасажирів та багажу, час вильоту, який зазначений на сайті ТУРОПЕРАТОРА до або після підписання цього Договору, сайті авіаперевізника, або в авіаквитку, який Ви отримали від ТУРОПЕРАТОРА, може змінюватися мінятися як на більш ранній, так і на більш пізній! Обов’язки та відповідальність за зміну часу вильоту при цьому несе авіаперевізник.
ЧАС ПОСЕЛЕННЯ/ВИСЕЛЕННЯ З ГОТЕЛЮ! Відповідно до ст. 6 (заняття та звільнення номерів) частини 2 (Інші зобов’язання) Міжнародних готельних правил, схвалених Радою Міжнародної готельної асоціації 2 листопада 1981 року, поселення (Check-in) до готелю починається після 14:00 (за місцевим часом країни перебування) незалежно від часу Вашого прибуття до готелю. Час виселення з готелю (Check-out)  – 12:00 (за місцевим часом країни перебування) незалежно від часу Вашого виїзду з готелю (якщо інше не передбачено в Договорі, оскільки зазвичай послуги «раннього заселення» до 14:00 або «пізнього виселення» після 12:00 повинні додатково оплачуватись). До часу виселення Вам потрібно звільнити свій номер та сплатити додаткові послуги до прибуття трансферу: телефон, міні-бар, ресторан та інші послуги готелю. Свій багаж до прибуття трансферу Ви можете залишити в камері схову готелю.
Під час відпочинку. У випадку якщо під час відпочинку Вам були надані не ті послуги які Ви замовляли (не в тій кількості або якості) або не були надані взагалі, Вам потрібно зв’язатися із представником приймаючої сторони (наприклад з Вашим гідом), а в разі неможливості зв’язатися з ним зателефонувати співробітнику ТУРАГЕНТА в якому ви замовляли туристичні послуги. При цьому необхідно задокументувати даний факт у представників готелю або у гіда приймаючої сторони, у вигляді акту, і після повернення надати даний акт або фото/відеоматеріали, що підтверджують Вашу скаргу. Ваше звернення з усіма підтверджуючими матеріалами потрібно надіслати ТУРОПЕРАТОРУ безпосередньо або через співробітників ТУРАГЕНТА після повернення з туру.
Візи. Для подорожування в країну з візовим режимом, який вимагає попереднього оформлення візи в Україні, у консульстві цієї країни, потрібно підготувати належним чином всі  необхідні документи, про які повідомить ТУРОПЕРАТОР. Всі необхідні документи повинні бути зібрані та передані ТУРОПЕРАТОРУ.  Повідомляємо Вам, що навіть повний список оформлених належним чином документів НЕ ДАЄ гарантії відкриття візи консульством відповідної країни!!! ТУРОПЕРАТОР не має можливості впливати на рішення консульств, у зв’язку із цим не несе відповідальності за їх дії. У випадку відмови консульством у видачі візи консульський збір не повертається.
Подорож з дітьми. Якщо ви подорожуєте з дітьми, вам необхідно мати при собі всі необхідні документи, зазначені в Додатку №3 до цього Договору.

ЗАМОВНИК {tourist-full-name}/_____________/

За ТУРОПЕРАТОРА ФОП Ткаченко Тетяна Сергіївна/_____________/

ДОДАТОК №3
до Договору на туристичне обслуговування № {doc-number} від  {doc-date}

З Постановою КМУ № 1236 від 09 грудня 2020 року ознайомлений, та з наступною інформацією про те, що відповідно до п. 2-2 Постанови КМУ № 1236 від 09 грудня 2020 року з 17 червня 2021 р. на території України встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється:
4) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, в яких відсутній поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією-партнером на території України (асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні, крім:
— іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту.
У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства у перетині державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний контроль”;
5) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства без негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі — документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації), виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19; або іноземного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від COVID-19 (далі — іноземний сертифікат), виданого уповноваженими органами іноземних держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про взаємне визнання COVID-сертифікатів, крім:
(Абзац перший підпункту 5 пункту 2-2 в редакції Постанови КМ № 677 від 29.06.2021)
іноземців та осіб без громадянства, які не досягли 12 років;
іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А від 27 січня 1995 р. N 57. м. Київ

Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України

(Витяг)

«3.   Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за згодою обох батьків (усиновлювачів) (далі — батьки) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку.
4.     Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:
1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;
2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:
— якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;
— якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;
— у разі пред’явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:
свідоцтва про смерть другого з батьків;
рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).
довідки  про  наявність  заборгованості  із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці,  виданої  органом  державної  виконавчої служби, приватним виконавцем;
свідоцтва   про   народження  дитини,  виданого  компетентним органом  іноземної  держави,  що  не містить відомостей про батька дитини,  легалізованого  або  засвідченого  апостилем, а також без будь-якого   додаткового   засвідчення  у  випадках,  передбачених міжнародним  договором  України.
3) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі тимчасового  виїзду  з  України  на строк до одного місяця під час пред’явлення   рішення   суду   або  органу  опіки  та  піклування (районної,  районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого   органу  міської,  районної  у  місті  (у  разі  його утворення),  сільської,  селищної  ради  об’єднаної територіальної громади) або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав,  у якому визначено (підтверджено) місце проживання дитини з одним  із  батьків,  який  має  намір  виїзду  з  дитиною або який уповноважив на це нотаріально посвідченою згодою інших осіб;
4) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі тимчасового  виїзду  з України на строк до одного місяця та більше дитини   з  інвалідністю,  дитини,  яка  хворіє  на  захворювання, передбачені  частиною п’ятою статті 157 Сімейного кодексу України, під  час  пред’явлення  таких документів або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав:
довідки,   виданої   органом   державної  виконавчої  служби, приватним  виконавцем,  про  наявність  заборгованості  із  сплати аліментів  (у  разі  коли сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за три місяці);
документа,    виданого   лікарсько-консультативною   комісією лікувально-профілактичного   закладу,  в  порядку  та  за  формою, встановленими  МОЗ  (у  разі коли сума заборгованості по аліментах становить понад три місяці, але не більше чотирьох місяців).
5.      Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.
6.    Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, здійснюється:
1) які проживають (перебувають) у закладах охорони здоров’я, навчальному або іншому дитячому закладі, — у разі пред’явлення нотаріально посвідченої згоди керівника цього закладу та у супроводі уповноваженої ним особи;
2) які влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї, — у разі пред’явлення оригіналу договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків або одного з них;
3) які влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу, — у разі пред’явлення оригіналу договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі батьків-вихователів або одного з них;
4) які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування, — у разі пред’явлення оригіналу рішення про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;
5) які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду, — у разі пред’явлення рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;
6) які відповідно до договору про патронат передані органом опіки і піклування на виховання в сім’ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття — у разі пред’явлення оригіналу зазначеного договору, посвідченого підписом уповноваженої особи відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради, скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі патронатного вихователя.
Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з прийомних батьків, батьків-вихователів здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з них відсутній у пункті пропуску через державний кордон.
Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, зокрема тих, що проживають (перебувають) у районах проведення антитерористичної операції, попередньо повинен бути погоджений із службою у справах дітей відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради у порядку, визначеному Мінсоцполітики.
Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, після їх усиновлення іноземцями здійснюється у супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред’явлення рішення суду про усиновлення або його нотаріально засвідченої копії.»

Зверніть увагу! Якщо Ви подорожуєте разом з дітьми, які не досягли 16-річного віку, обов’язково візьміть із собою оригінал свідоцтва про народження дитини (навіть якщо прізвища обох батьків співпадають із прізвищем дитини). В деяких випадках працівники державної прикордонної служби просять пред’явити їм свідоцтва для встановлення батьківства (якщо у них виникають сумніви з цього приводу), оскільки сам лише паспорт дитини для виїзду за кордон не містить інформації про батьків.

ЗАМОВНИК {tourist-full-name}/_____________/

За ТУРОПЕРАТОРА ФОП Ткаченко Тетяна Сергіївна/_____________/

ДОДАТОК № 4
до Договору на туристичне обслуговування № {doc-number} від  {doc-date}

Додаток 4 до постанови головного  державного санітарного лікаря України  від 07.11.2011 № 19

ПРОФІЛАКТИКА МАЛЯРІЇ

(Пам’ятка для тих, хто від’їжджає за кордон)*
Малярія – паразитарне захворювання, збудником якого є найпростіші  (плазмодії малярії), що передаються від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. Хвороба найбільш поширена в країнах з тропічним кліматом. Захворювання часто починається з нездужання, слабкості, розбитості, головного болю, болю в м’язах, суглобах, попереку, сухості в роті, потім періодично підвищується температура тіла, з’являються блювота, розлади травлення (пронос), кашель, порушення з боку нервової та інших систем організму. За тяжкого злоякісного перебігу хвороба може закінчитись смертю.

ЗАХВОРЮВАННЯ  МАЛЯРІЄЮ  МОЖНА  ПОПЕРЕДИТИ !
ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – ЗАСТОСУВАННЯ  ПРОТИМАЛЯРІЙНИХ
ПРЕПАРАТІВ ТА ЗАХИСТ ВІД УКУСІВ КОМАРІВ !

Найпоширенішим протималярійними препаратом є делагіл (хлорохін), застосування якого треба починати за тиждень до виїзду. Доза – 2 таблетки по 0,25 г або 1 таблетка по 0,5 г на добу, препарат приймають 2 дні поспіль. У період перебування в місцевості високого ризику зараження малярією, застосовують 0,5 г один раз на тиждень. Дітям препарат призначають згідно з віковими дозами після консультації з лікарем.
В країнах, де циркулюють стійкі до делагілу (хлорохіну) збудники малярії, для профілактики застосовують препарати ларіам (мефлохін), малоприм: по 1 таблетці щотижня до 6-и місяців із подальшою заміною препарату на делагіл. Дітям препарат призначають відповідно до вікової дози після консультації з лікарем інфекціоністом або паразитологом.
Після прибуття до країни призначення, доцільно проконсультуватися з лікарем посольства про необхідність хіміопрофілактики малярії в безпосередньому місці перебування, термінах її проведення, а також про протималярійні препарати, що можна придбати в місцевій аптечній мережі, схеми і дози їх застосування.
Захист від укусів комарів належить здійснювати як під час перебування в приміщенні, так і поза ним. Малярійні комарі нападають на людину найчастіше ввечері, з настанням сутінок та вночі. У цей час бажано носити одяг, що прикривав би більшу частину тіла (комбінезони, одяг з довгими рукавами, довгі брюки тощо). Відкриті частини тіла, особливо під час перебування поза приміщенням в сутінках, для запобігання нападу комарів слід змащувати репелентами у вигляді кремів, спиртових розчинів, аерозолів, що дозволені Міністерством охорони здоров’я України  для використання.
У сутінки, бажано перебувати у приміщенні, недосяжному для проникнення комарів, оснащеному кондиціонером. Для попередження проникнення комарів до приміщення двері й вікна повинні мати захисні сітки. Спати слід під сітчатою запоною, краї якої треба старанно заправити під матрац. При виявленні комарів, що залетіли до помешкання, їх знищують механічно або за допомогою аерозольних інсектицидів, електрофумігаторів та антимоскітних спіралей. Житлові приміщення рекомендується щоденно ввечері обробляти аерозолем, по можливості таким, що містить синтетичні піретроїди. Після експозиції (застосування) інсектициду протягом 20-30 хвилин приміщення слід провітрити, не знімаючи захисних сіток з вікон і дверей. Доцільно також обробити інсектицидами та репелентами запони, сітки на дверях та вікнах (незалежно від наявності кондиціонерів). Не рекомендується користуватись духами, одеколонами та іншими подібними засобами.
Після повернення в Україну (країну постійного перебування) необхідно негайно повідомити дільничного лікаря про Ваше прибуття з тропічних країн. Застосування вживання протималярійного препарату слід продовжувати ще протягом 4-х тижнів після виїзду з малярійної місцевості, оскільки за відсутності хіміопрофілактики в цей період існує найбільша вірогідність виникнення особливо небезпечної злоякісної форми тропічної малярії.
В окремих випадках захворювання на малярію може виникнути у більш пізні терміни, навіть при застосування протималярійних препаратів. Тому, при нездужанні, що супроводжується підвищенням температури, потрібно негайно звернутися до лікаря. Протягом 3-х років після повернення з ендемічних країн додому при будь-якому захворюванні нагадуйте лікарю, який Вас лікує, про Ваше перебування у тропіках, незалежно від попередніх показників дослідження крові на малярію.
ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО ЧИМ РЕТЕЛЬНІШЕ І ЧІТКІШЕ ВИ БУДЕТЕ ВИКОНУВАТИ ПРАВИЛА ПРОФІЛАКТИКИ МАЛЯРІЇ, ТИМ МЕНША БУДЕ ВІРОГІДНІСТЬ ЗАХВОРІТИ ЦІЄЮ НЕБЕЗПЕЧНОЮ ХВОРОБОЮ!

ЗАМОВНИК {tourist-full-name}/_____________/

За ТУРОПЕРАТОРА ФОП Ткаченко Тетяна Сергіївна/_____________/ 

ДОДАТОК № 5
до Договору на туристичне обслуговування № {doc-number} від  {doc-date}

АРКУШ ДОВЕДЕННЯ 

Я, {tourist-full-name} , до укладення  договору на туристичне обслуговування отримав від  ТУРОПЕРАТОРА через ТУРАГЕНТА наступну інформацію про:
1) основні вимоги до оформлення в’їзних/виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення;
2) медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і вік туристів, а також умови безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування;
3) ТУРОПЕРАТОРА, ТУРАГЕНТА, його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів;
4) керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи прямого зв’язку з нею;
5) час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця в транспортних засобах, що входять до складу замовлених мною туристичних послуг;
6) види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;
7) стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя;
8) назву, адресу та контактний телефон представництв ТУРОПЕРАТОРА та організації, уповноваженої ТУРОПЕРАТОРОМ на прийняття скарг і претензій, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких я можу звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі;
9) порядок забезпечення ТУРОПЕРАТОРОМ обов’язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за моєю ініціативою, страхування майна;
10) розмір фінансового забезпечення ТУРОПЕРАТОРА, ТУРАГЕНТА на випадок його неплатоспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.
11) туристичні послуги, права, обов’язки та правила поведінки туристів (екскурсантів),  умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків,  умови  відмови  від  послуг,  правила  візового  митного режиму,  перетинання  державного  кордону, правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;
12) продукцію, згідно ст. 15 ЗУ «Про захист прав споживачів», яка надана своєчасно, є достовірною та достатньою для забезпечення можливості її свідомого та компетентного вибору;
13) умови надання туристичних послуг згідно ст. 19-1 ЗУ «Про туризм»
14) можливість придбання полісу медичного страхування з розширеним переліком страхових випадків (активний відпочинок, спорт і інші випадки), а також про можливість придбання полісу страхування фінансових ризиків, пов’язаних із вимушеною відміною або достроковим перериванням подорожі.
Я також зобов’язуюсь довести надану мені інформацію в повному обсязі до кожного з ТУРИСТІВ.

ЗАМОВНИК {tourist-full-name}/_____________/

За ТУРОПЕРАТОРА ФОП Ткаченко Тетяна Сергіївна/_____________/

Для перегляду інформації про подорожі наших менеджерів запрошуємо Вас на сторінку Блог

Поїхали з нами!
вул. Отакара Яроша, 27 Харків Харківська область Телефон: +38(095) 531-40-07
Поехали с нами